Thursday, July 5, 2012

Ugly Hill Cutting at Titi Teras , Balik Pulau


Chronicles of approvals

Sanitary Plan Approval


Agensi
:
Majlis Perbandaran Pulau Pinang, P.Pinang
No. Rujukan Projek
:
MPPP/OSC/PP(1195)/10(LB)
Nama Projek
:
CADANGAN MENDIRIKAN 1 UNIT PENCAWANG TNB 1 TINGKAT DAN 1 UNIT SURAU 1 TINGKAT DI ATAS LOT-LOT 161 DAN 509, MK. 4, BUKIT BATU ITAM, LOT-LOT 371 DAN 372, MK. E, TITI TERAS, JALAN CHAI, DBD., PULAU PINANG
Untuk Tetuan
:
TETUAN GOLD MART DEVELOPMENT SDN BHD
Kategori Projek
:
A - Projek Biasa
Jenis Pemajuan
:
F - Lain-Lain
Rancangan Tempatan (RT)
:
Tiada RT (Rancangan Tempatan)
No. Lot
:
LOT 371 DAN 372
Mukim
:
Mukim E
Bil
Tarikh Permohonan
Borang4 : Jenis Permohonan : Piagam
Tkh Lulus Jabatan Teknikal PBT
Status / Tkh Lulus 
Tempoh
04-Oct-2010
B4 (Pelan Sanitari) : 69 hari
07-Oct-10 
4 hari
Rekod
07-Oct-10 (3 hari)


Building Plan Approval

Agensi
:
Majlis Perbandaran Pulau Pinang, P.Pinang
No. Rujukan Projek
:
MPPP/OSC/PB(3231)/10(LB)
Nama Projek
:
CADANGAN MENDIRIKAN :- i) 24 UNIT RUMAH BERKEMBAR 3 TINGKAT (PLOT 209-222,239-240, 243-250) ii) 11 UNIT RUMAH SESEBUAH 3 TINGKAT (PLOT 208, 241-242, 251-258) DI ATAS LOT-LOT 161 & 509, MK. 4, BUKIT BATU ITAM, LOT-LOT 371 & 372, MK. E, TITI TERAS, JALAN CHAI, D.B.D., PULAU PINANG.
Untuk Tetuan
:
TETUAN GOLD MART DEVELOPMENT SDN. BHD.
Kategori Projek
:
A - Projek Biasa
Jenis Pemajuan
:
A - Perumahan
Rancangan Tempatan (RT)
:
Tiada RT (Rancangan Tempatan)
Bil
Tarikh Permohonan
Borang4 : Jenis Permohonan : Piagam
Tkh Lulus Jabatan Teknikal PBT
Status / Tkh Lulus 
Tempoh
14-Dec-2010
B1 (Pelan Bangunan (PB)) : 69 hari
-
Lulus
12-Jul-11 (210 hari)Earthe Work Approval

Agensi
:
Majlis Perbandaran Pulau Pinang, P.Pinang
No. Rujukan Projek
:
MPPP/OSC/KT(670)/11(LB)
Nama Projek
:
CADANGAN KERJA TANAH UNTUK MEMOTONG DAM MENIMBUS BAGI CADANGAN MEMBINA : 1. 16 UNIT RUMAH TERES 3 TINGKAT JENIS C (PLOT 223-238) 2. 54 UNIT RUMAH TERES 3 TINGKAT JENIS D (PLOT 117-136 & PLOT 174-207) DI ATAS LOT-LOT 161 & 509, MUKIM 4, BUKIT BATU ITAM, LOT-LOT 371 & 372, MUKIM E, TITI TERAS, JALAN CHAI, DAERAH BARAT DAYA, PULAU PINANG
Untuk Tetuan
:
TETUAN GOLD MART DEVELOPMENT SDN BHD
Kategori Projek
:
A - Projek Biasa
Jenis Pemajuan
:
A - Perumahan
Rancangan Tempatan (RT)
:
Tiada RT (Rancangan Tempatan)
No. Lot
:
LOT 161 & 509
Mukim
:
MUKIM 4
Bil
Tarikh Permohonan
Borang3 : Jenis Permohonan : Piagam
Tkh Lulus Jabatan Teknikal PBT
Status / Tkh Lulus 
Tempoh
28-Jul-2011
A15 (Pelan Kerja Tanah) : 80 hari
12-Aug-11 
16 hari
Batal
12-Aug-11 (16 hari)Street Lamp Plan Approval

Agensi
:
Majlis Perbandaran Pulau Pinang, P.Pinang
No. Rujukan Projek
:
MPPP/OSC/LJ(252)/11(LB)
Nama Projek
:
LAMPU-LAMPU JALAN UNTUK CADANGAN MEMBINA : 1) RUMAH TERES 3 TINGKAT (11 UNIT) 2) RUMAH TERES 3 TINGKAT (24 UNIT) 3) RUMAH TERES 2 TINGKAT JENIS A (29 UNIT) 4) RUMAH TERES 2 TINGKAT JENIS B (156 UNIT) 5) RUMAH TERES 3 TINGKAT JENIS C (38 UNIT) 6) RUMAH PANGSA KOS RENDAH 5 TINGKAT (78 UNIT) DENGAN KEDAI (7 UNIT) PADA PARAS TINGKAT BAWAH DI ATAS LOT-LOT 161 & 509, MUKIM 4, BUKIT BATU ITAM, LOT-LOT 371 & 372, MUKIM E, TITI TERAS, JALAN CHAI, DAERAH BARAT DAYA, PULAU PINANG
Untuk Tetuan
:
TETUAN GOLD MART DEVELOPMENT SDN BHD
Kategori Projek
:
A - Projek Biasa
Jenis Pemajuan
:
A - Perumahan
Rancangan Tempatan (RT)
:
Tiada RT (Rancangan Tempatan)
No. Lot
:
LOT 161 & 509
Mukim
:
MUKIM 4
Bil
Tarikh Permohonan
Borang3 : Jenis Permohonan : Piagam
Tkh Lulus Jabatan Teknikal PBT
Status / Tkh Lulus 
Tempoh
09-Aug-2011
A20 (Pelan Lampu Jalan) : 80 hari
01-Nov-11 
85 hari
Lulus
01-Nov-11 (85 hari)Sanitary Plan Approval

Agensi
:
Majlis Perbandaran Pulau Pinang, P.Pinang
No. Rujukan Projek
:
MPPP/OSC/PP(1672)/11(LB)
Nama Projek
:
CADANGAN MEMBINA : 1. 16 UNIT RUMAH TERES 3 TINGKAT JENIS C (PLOT 223-238) 2. 54 UNIT RUMAH TERES 3 TINGKAT JENIS D (PLOT 117-136 & PLOT 174-207) DI ATAS LOT-LOT 161 & 509, MUKIM 4, BUKIT BATU ITAM, LOT-LOT 371 & 372, MUKIM E, TITI TERAS, JALAN CHAI, DAERAH BARAT DAYA, PULAU PINANG
Untuk Tetuan
:
TETUAN GOLD MART DEVELOPMENT SDN BHD
Kategori Projek
:
A - Projek Biasa
Jenis Pemajuan
:
A - Perumahan
Rancangan Tempatan (RT)
:
Tiada RT (Rancangan Tempatan)
No. Lot
:
LOT 161 & 509
Mukim
:
MUKIM 4
Bil
Tarikh Permohonan
Borang4 : Jenis Permohonan : Piagam
Tkh Lulus Jabatan Teknikal PBT
Status / Tkh Lulus 
Tempoh
21-Sep-2011
B4 (Pelan Sanitari) : 69 hari
24-Sep-11 
4 hari
Rekod
24-Sep-11 (3 hari)
21-Sep-2011
B4 (Pelan Sanitari) : 69 hari
24-Sep-11 
4 hari
Rekod
24-Sep-11 (3 hari)Agensi
:
Majlis Perbandaran Pulau Pinang, P.Pinang
No. Rujukan Projek
:
MPPP/OSC/PP(1672)/11(LB)
Nama Projek
:
MENGEMUKAKAN PELAN PEMBERSIHAN BAGI CADANGAN MEMBINA : 1. 16 UNIT RUMAH TERES 3 TINGKAT JENIS C (PLOT 223-238) 2. 54 UNIT RUMAH TERES 3 TINGKAT JENIS D (PLOT 117-136 & PLOT 174-207) DI ATAS LOT-LOT 161 & 509, MUKIM 4, BUKIT BATU ITAM, LOT-LOT 371 & 372, MUKIM E, TITI TERAS, JALAN CHAI, DAERAH BARAT DAYA, PULAU PINANG
Untuk Tetuan
:
TETUAN GOLD MART DEVELOPMENT SDN BHD
Kategori Projek
:
A - Projek Biasa
Jenis Pemajuan
:
A - Perumahan
Rancangan Tempatan (RT)
:
Tiada RT (Rancangan Tempatan)
No. Lot
:
LOT 161 & 509
Mukim
:
MUKIM E

Agensi
:
Majlis Perbandaran Pulau Pinang, P.Pinang
No. Rujukan Projek
:
MPPP/OSC/PP(2047)/12(LB)
Nama Projek
:
NO. PELAN KEBENARAN MERANCANG : JPB/PM/4576(LB) NO. PELAN BANGUNAN : MPPP/OSC/PB(3231)/10(LB) CADANGAN MENDIRIKAN :- 1. 24 UNIT RUMAH BERKEMBAR 3 TINGKAT (PLOT 209-222, 239-240, 243-250) 2. 11 UNIT RUMAH SESEBUAH 3 TINGKAT (PLOT 208, 241-242, 251-258) DI ATAS LOT-LOT 161 & 509, MUKIM 4, BUKIT BATU ITAM, LOT-LOT 371 & 372, MUKIM E, TITI TERAS, JALAN CHAI, DAERAH BARAT DAYA, PULAU PINANG
Untuk Tetuan
:
TETUAN GOLD MART DEVELOPMENT SDN BHD
Kategori Projek
:
A - Projek Biasa
Jenis Pemajuan
:
A - Perumahan
Rancangan Tempatan (RT)
:
Tiada RT (Rancangan Tempatan)
No. Lot
:
LOT 371 & 372
Mukim
:
MUKIM E
Bil
Tarikh Permohonan
Borang4 : Jenis Permohonan : Piagam
Tkh Lulus Jabatan Teknikal PBT
Status / Tkh Lulus 
Tempoh
07-Jun-2012
B4 (Pelan Sanitari) : 69 hari
10-Jun-12 
4 hari
Rekod
10-Jun-12 (3 hari)
This project is at Balik Pulau where ugly hill cutting is on going activities.
This project is listed as hill slope development at 250ft above sea level.

This project is approved by Lim Guan Eng administration.


No comments:

Post a Comment