Wednesday, July 4, 2012

Hill slope project at Batu Maung - Lapsed but reapply project

Chronicles of Approvals

Planning Permission Approval


Agensi
:
Majlis Perbandaran Pulau Pinang, P.Pinang
No. Rujukan Projek
:
MPPP/OSC/PM(313)/08(LB)
Nama Projek
:
PERMOHONAN PERLINKUNGAN SEMULA DARIPADA 'PERTANIAN' KEPADA 'PERUMAHAN AM' DAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG UNTUK CADANGAN PEMAJUAN YANG TERDIRI DARIPADA: a) 27 UNIT RUMAH BANGLO 3 TINGKAT JENIS A (HAK MILIK STRATA). b) 26 UNIT RUMAH BANGLO 3 TINGKAT JENIS B (HAKMILIK STRATA). c) 23 UNIT RUMAH BANGLO 4 TINGKAT JENIS C (HAKMILIK STRATA). d) 1 UNIT PENCAWANG ELEKTRIK. e) 1 UNIT RUMAH KELAB 2 TINGKAT (TERMASUK PUSAT KOMUNITI). f) 1 UNIT PONDOK PENGAWAL. g) 1 UNIT TANGKI AIR. DIATAS LOT 1022,1023 DAN LOT 1779, MUKIM 12, BATU MAUNG, DBD, PULAU PINANG.
Untuk Tetuan
:
TETUAN VIENNA HOME SDN. BHD.
Kategori Projek
:
A - Projek Biasa
Jenis Pemajuan
:
A - Perumahan
Rancangan Tempatan (RT)
:
Tiada RT (Rancangan Tempatan)
No. Lot
:
Lot 1022, 1023 Dan Lot 1779
Mukim
:
Mukim 12
Bil
Tarikh Permohonan
Borang2 : Jenis Permohonan : Piagam
Tkh Lulus Jabatan Teknikal PBT
Status / Tkh Lulus 
Tempoh
24-Jun-2008
A13 (Kebenaran Merancang (KM)) : 108 hari
-
Lulus
24-Oct-09 (487 hari)
Agensi
:
Majlis Perbandaran Pulau Pinang, P.Pinang
No. Rujukan Projek
:
MPPP/OSC/PM(24)/07(LB)
Nama Projek
:
Permohonan Kebenaran Merancang untuk cadangan pemajuan terdiri daripada 23 unit rumah banglo 3 tkt.-jenis A(hakmilik strata)37 unit rumah banglo 3 tkt.-jenis B(hakmilk strata) 28 unit rumah banglo 4 tkt.-jenis C(hakmilik strata)1 unit pencawang elektrik, 1 unit rumah kelab 2 tkt (termasuk pusat komuniti), 1 unit pondok pengawal di atas Lot-Lot 1022, 1023 & 1779, Mukim 12, DBD, Pulau Pinang
Untuk Tetuan
:
TETUAN VIENNA HOME SDN BHD
Kategori Projek
:
A - Projek Biasa
Jenis Pemajuan
:
A - Perumahan
Rancangan Tempatan (RT)
:
Tiada RT (Rancangan Tempatan)
Bil
Tarikh Permohonan
Borang1 : Jenis Permohonan : Piagam
Tkh Lulus Jabatan Teknikal PBT
Status / Tkh Lulus 
Tempoh
24-Aug-2007
A10 (Serentak : KM + PB) : 108 hari
-
Tolak
08-May-08 (259 hari)Agensi
:
Majlis Perbandaran Pulau Pinang, P.Pinang
No. Rujukan Projek
:
MPPP/OSC/PM(931)/10(LB)
Nama Projek
:
Permohonan Kebenaran Merancang Untuk Cadangan Pemajuan Yang Terdiri Daripada:- A) 12 Unit Rumah Berkembar 3 Tingkat Jenis A (Hakmilik Strata) B) 6 Unit Rumah Berkembar 3 Tingkat Jenis B (Hakmilik Strata) Di Atas Lot 1022, 1023 & 1779, Jalan Telok Tempoyak, Mk 12, Batu Maung, D.B.D., Pulau Pinang - (Melalui Kebenaran Merancang Terdahulu Mppp/Osc/Pm(313)/08(Lb) [Jpb/Km4068/A] Yang Telah Diluluskan Pada 10 November 2009)
Untuk Tetuan
:
Vienna Home Sdn. Bhd.
Kategori Projek
:
A - Projek Biasa
Jenis Pemajuan
:
A - Perumahan
Rancangan Tempatan (RT)
:
Tiada RT (Rancangan Tempatan)
No. Lot
:
Lot 1022, 1023 & 1779
Mukim
:
Mk 12
Bil
Tarikh Permohonan
Borang2 : Jenis Permohonan : Piagam
Tkh Lulus Jabatan Teknikal PBT
Status / Tkh Lulus 
Tempoh
13-May-2010
A13 (Kebenaran Merancang (KM)) : 108 hari
-
Tolak
21-Jun-11 (404 hari)


Agensi
:
Majlis Perbandaran Pulau Pinang, P.Pinang
No. Rujukan Projek
:
MPPP/OSC/PM(1342)/11(LB)
Nama Projek
:
Permohonan Perlingkungan Semula Daripada Pertanian Kepada Perumahan Am Dan Permohonan Kebenaran Merancang Untuk Cadangan Pemajuan Yang Terdiri Daripada: a) 33 Unit Rumah Banglo 3 Tingkat Jenis A (Hakmilik Strata) b) 17 Unit Rumah Banglo 3 Tingkat Jenis B (Hakmilik Strata) c) 26 Unit Rumah Banglo 4 Tingkat Jenis C (Hakmilik Strata) d) 2 Unit Pencawang Elektrik e) 1 Unit Rumah Kelab 4 Tingkat (Termasuk Pusat Komuniti) f) 1 Unit Pondok Pengawal g) 1 Unit Tangki Air Di Atas Lot 58089, Jalan Teluk Tempoyak, Mk 12, Batu Maung, D.B.D., Pulau Pinang
Untuk Tetuan
:
Vienna Home Sdn. Bhd.
Kategori Projek
:
A - Projek Biasa
Jenis Pemajuan
:
B - Pembangunan Bercampur
Rancangan Tempatan (RT)
:
Tiada RT (Rancangan Tempatan)
No. Lot
:
58089
Mukim
:
Mk 12
Bil
Tarikh Permohonan
Borang2 : Jenis Permohonan : Piagam
Tkh Lulus Jabatan Teknikal PBT
Status / Tkh Lulus 
Tempoh
15-Jun-2011
A13 (Kebenaran Merancang (KM)) : 108 hari
-
Proses
(387 hari)
(LEWAT !)Earth work Approval

Agensi
:
Majlis Perbandaran Pulau Pinang, P.Pinang
No. Rujukan Projek
:
MPPP/OSC/KT(295)/O9(LB)
Nama Projek
:
Cadangan untuk membina :- A) 35 unit rumah banglo 3 tingkat jenis A (Hakmilik Strata) B) 14 unit rumah banglo 3 tingkat jenis B (Hakmilik Strata) C)27 unit rumah banglo 3 tingkat jenis C (Hakmilik Strata) D) 2 unit pencawang elektrik E)1 unit rumah kelab 3 tingkat (Termasuk Pusat Komuniti) F) 1 unit pondok pengawal G)1 unit tangki air Di atas lot 1022, 1023 dan lot 1779, Jalan Teluk Tempoyak, Mukim 12, Batu Maung, Daerah Barat Daya, Pulau Pinang
Untuk Tetuan
:
Untuk Tetuan Vienna Home Sdn Bhd
Kategori Projek
:
A - Projek Biasa
Jenis Pemajuan
:
A - Perumahan
Rancangan Tempatan (RT)
:
Tiada RT (Rancangan Tempatan)
No. Lot
:
Lot 1022, 1023 dan lot 1779
Mukim
:
Mukim 12
Bil
Tarikh Permohonan
Borang3 : Jenis Permohonan : Piagam
Tkh Lulus Jabatan Teknikal PBT
Status / Tkh Lulus 
Tempoh
16-Jul-2009
A15 (Pelan Kerja Tanah) : 80 hari
08-Dec-09 
146 hari
Lulus
08-Dec-09 (146 hari)Agensi
:
Majlis Perbandaran Pulau Pinang, P.Pinang
No. Rujukan Projek
:
MPPP/OSC/KT(660)/11(LB)
Nama Projek
:
CADANGAN KERJA TANAH BAGI CADANGAN UNTUK MEMBINA (A) 33 UNIT RUMAH BANGLO 3 TINGKAT JENIS A (HAKMILIK STRATA ), (B) 17 UNIT RUMAH BANGLO 3 TINGKAT JENIS B (HAKMILIK STRATA ), (C) 26 UNIT RUMAH BANGLO 3 TINGKAT JENIS C ( HAKMILIM STRATA), (D) 2 UNIT PENCAWANG ELEKTRIK (E) 1 UNIT RUMAH KELAB 3 TINGKAT (TERMASUK PUSAT KOMUNITI) (F) 1 UNIT PONDOK PENGAWAL (G) 1 UNIT TANGKI AIR DI ATAS LOT 1022, 1023, DAN LOT 1779, JALAN TELUK TEMPOYAK, MUKIM 12, BATU MAUNG, DAERAH BARAT DAYA, PULAU PINANG.
Untuk Tetuan
:
TETUAN VIENNA HOME SDN.BHD
Kategori Projek
:
A - Projek Biasa
Jenis Pemajuan
:
A - Perumahan
Rancangan Tempatan (RT)
:
Tiada RT (Rancangan Tempatan)
No. Lot
:
LOT 1022, 1023, DAN LOT 1779
Mukim
:
MUKIM 12
Bil
Tarikh Permohonan
Borang3 : Jenis Permohonan : Piagam
Tkh Lulus Jabatan Teknikal PBT
Status / Tkh Lulus 
Tempoh
14-Jul-2011
A15 (Pelan Kerja Tanah) : 80 hari
19-Jul-11 
6 hari
Lulus
19-Jul-11 (6 hari)

Building Plan Approval

Agensi
:
Majlis Perbandaran Pulau Pinang, P.Pinang
No. Rujukan Projek
:
MPPP/OSC/PB(1923)/09(LB)
Nama Projek
:
Cadangan Pembangunan Perumahan Yang Mengandungi :- 1) 76 Unit Rumah Banglo Seperti Berikut: I) 33 Unit Rumah Banglo 3 Tingkat Jenis A Ii) 17 Unit Rumah Banglo 3 Tingkat Jenis B Iii) 26 Unit Rumah Banglo 4 Tingkat Jenis C 2) 1 Unit Rumah Kelab 4 Tingkat 3) 2 Unit Pencawang Elektrik Tnb 4) 1 Unit Pondok Pengawal Diatas Lot 1022,1023 Dan Lot 1779, Mukim 12, Batu Maung, D.B.D, Pulau Pinang -Melalui Kebenaran Merancang Mppp/Osc/Pm(313)/08(Lb) Bertarikh 25 Jun 2008
Untuk Tetuan
:
Untuk Tetuan Vienna Home Sdn. Bhd.
Kategori Projek
:
A - Projek Biasa
Jenis Pemajuan
:
A - Perumahan
Rancangan Tempatan (RT)
:
Tiada RT (Rancangan Tempatan)
No. Lot
:
Lot 1022,1023 Dan Lot 1779
Mukim
:
Mukim 12
Bil
Tarikh Permohonan
Borang4 : Jenis Permohonan : Piagam
Tkh Lulus Jabatan Teknikal PBT
Status / Tkh Lulus 
Tempoh
28-Sep-2009
B1 (Pelan Bangunan (PB)) : 69 hari
-
Lulus
06-Apr-10 (190 hari)Building Plan Approval


Agensi
:
Majlis Perbandaran Pulau Pinang, P.Pinang
No. Rujukan Projek
:
MPPP/OSC/PB(3815)/11(LB)
Nama Projek
:
CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN YANG MENGANDUNGI:- A) 76 UNIT RUMAH BANGLO SEPERTI BERIKUT: i. 33 UNIT RUMAH BANGLO 3 TINGKAT- JENIS A ii. 17 UNIT RUMAH BANGLO 3 TINGKAT- JENIS B iii. 26 UNIT RAMAH BANGLO 4 TINGKAT- JENIS C B) 1 UNIT RUMAH KELAB- 4 TINGKAT C) 2 UNIT PENCAWANG ELEKTRIK TNB D) 1 UNIT PONDOK PENGAWAL E) 1 UNIT TANGKI AIR DI ATAS LOT 1022, DAN LOT 1023 DAN LOT 1779, MUKIM 12, BATU MAUNG, DAERAH BARAT DAYA, PULAU PINANG
Untuk Tetuan
:
TETUAN VIENNA HOME SDN BHD
Kategori Projek
:
A - Projek Biasa
Jenis Pemajuan
:
A - Perumahan
Rancangan Tempatan (RT)
:
Tiada RT (Rancangan Tempatan)
No. Lot
:
LOT 1022, DAN LOT 1023 DAN LOT 1779
Bil
Tarikh Permohonan
Borang4 : Jenis Permohonan : Piagam
Tkh Lulus Jabatan Teknikal PBT
Status / Tkh Lulus 
Tempoh
16-Jun-2011
B1 (Pelan Bangunan (PB)) : 69 hari
-
Lulus
21-Jun-11 (5 hari)


Agensi
:
Majlis Perbandaran Pulau Pinang, P.Pinang
No. Rujukan Projek
:
MPPP/OSC/PB(2123)/09(LB)
Nama Projek
:
Cadangan Mendirikan 2 Unit Rumah Contoh (Type A Dan Type C) Dan 1 Unit Pondok Pengawal Bagi Cadangan Pembangunan Perumahan Yang Mengandungi :- 1) 76 Unit Rumah Banglo Seperti Yang Berikut:- i) 33 Unit Rumah Banglo 3 Tingkat - Jenis A ii) 17 Unit Rumah Banglo 3 Tingkat - Jenis B iii) 26 Unit Rumah Banglo 4 Tingkat - Jenis C 2) 1 Unit Rumah Kelab 4 Tingkat 3) 2 Unit Pencawang Elektrik TNB 4) 1 Unit Pondok Pengawal Di Atas Lot 1022, 1023 Dan Lot 1779, Mukim 12, Batu Maung, Daerah Barat Daya, Pulau Pinang. (Melalui Pelan Kebenaran Merancang No. MPPP/OSC/PM(313)/09(LB) Yang Disahkan Pada 3 November 2009)
Untuk Tetuan
:
Untuk: Tetuan Vienna Home Sdn. Bhd.
Kategori Projek
:
A - Projek Biasa
Jenis Pemajuan
:
A - Perumahan
Rancangan Tempatan (RT)
:
Tiada RT (Rancangan Tempatan)
No. Lot
:
Lot 1022, 1023 Dan Lot 1779
Mukim
:
Mukim 12
Bil
Tarikh Permohonan
Borang4 : Jenis Permohonan : Piagam
Tkh Lulus Jabatan Teknikal PBT
Status / Tkh Lulus 
Tempoh
08-Dec-2009
B2 (Permit Pembinaan Kecil) : 69 hari
-
Lulus Bersyarat
08-Dec-09 (0 hari)


Sanitary Plan approval


Agensi
:
Majlis Perbandaran Pulau Pinang, P.Pinang
No. Rujukan Projek
:
MPPP/OSC/PP(1537)/11(LB)
Nama Projek
:
CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN YANG MENGANDUNGI :- 1) 76 UNIT RUMAH BANGLO SEPERTI BERIKUT : i)33 UNIT RUMAH BANGLO 3 TINGKAT JENIS A ii)17 UNIT RUMAH BANGLO 3 TINGKAT JENIS B iii)26 UNIT RUMAH BANGLO 4 TINGKAT JENIS C 2) 1 UNIT RUMAH KELAB 4 TINGKAT 3) 2 UNIT PENCAWANG ELEKTRIK TNB 4) 1 UNIT PONDOK PENGAWAL DI ATAS LOT 1022, LOT 1023, DAN LOT 1779, (LOT BARU 58089) MUKIM 12, BATU MAUNG. DAERAH BARAT DAYA, P.PINANG
Untuk Tetuan
:
TETUAN VIENNA HOME SDN.BHD
Kategori Projek
:
A - Projek Biasa
Jenis Pemajuan
:
A - Perumahan
Rancangan Tempatan (RT)
:
Tiada RT (Rancangan Tempatan)
No. Lot
:
LOT 1022, LOT 1023, DAN LOT 1779
Mukim
:
MUKIM 12
Bil
Tarikh Permohonan
Borang4 : Jenis Permohonan : Piagam
Tkh Lulus Jabatan Teknikal PBT
Status / Tkh Lulus 
Tempoh
27-Jun-2011
B4 (Pelan Sanitari) : 69 hari
30-Jun-11 
4 hari
Rekod
30-Jun-11 (3 hari)


This project also don't has "pindaan" word.
This project is listed as hill slope project at 250ft above sea level.
This project did apply for planning permission approval during Koh Tsu Koon time but already lapsed.
The planning permission  approval is a new one approved by Lim Guan Eng administration. Why blame Koh Tsu koon when you can stop it without being sued?

You can read the executive summary of the EIA report at https://docs.google.com/open?id=0B7pxslMRvhj6WVJrSjk1bEVjWFU

No comments:

Post a Comment