Wednesday, July 4, 2012

Finally an amendment approval -Oop who approved it in the first place

Chronicles of approval

Building Plan Approval

Agensi
:
Majlis Perbandaran Pulau Pinang, P.Pinang
No. Rujukan Projek
:
MPPP/OSC/PB(3123)/10(LB)
Nama Projek
:
CADANGAN MEMBINA RUMAH TERES 3 TINGKAT (64 UNIT) JALAN SUNGAI ARA 1 DI ATAS SEBAHAGIAN LOT 8790 [H.S(D) 7984]DAN TAPAK PENJAJA, TAPAK PUSAT MASYARAKAT DAN TAPAK SURAU DI ATAS LOT 8792, MUKIM 12, D.B.D., JALAN SUNGAI ARA 1, PULAU PINANG.
Untuk Tetuan
:
TETUAN WLB PROPERTIES SDN BHD
Kategori Projek
:
A - Projek Biasa
Jenis Pemajuan
:
A - Perumahan
Rancangan Tempatan (RT)
:
Tiada RT (Rancangan Tempatan)
No. Lot
:
LOT 8790 [H.S(D) 7984] & LOT 8792
Mukim
:
MUKIM 12
Bil
Tarikh Permohonan
Borang4 : Jenis Permohonan : Piagam
Tkh Lulus Jabatan Teknikal PBT
Status / Tkh Lulus 
Tempoh
29-Oct-2010
B1 (Pelan Bangunan (PB)) : 69 hari
-
Lulus
05-Apr-11 (158 hari)


Amendment approval


Agensi
:
Majlis Perbandaran Pulau Pinang, P.Pinang
No. Rujukan Projek
:
MPPP/OSC/PP(1841)/12(LB)
Nama Projek
:
MPPP/OSC/PB(3891)/11(LB) CADANGAN PINDAAN DAN TAMBAHAN KEPADA PELAN BANGUNAN MPPP/OSC/PB(3123)/11(LB) YANG TELAH DILULUSKAN BAGI CADANGAN MENDIRIKAN RUMAH TERES 3 TINGKAT (37 UNIT) DI ATAS LOT 8970, H.S.(D) 7984, MK.12, D.B.D, JALAN SUNGAI ARA 1, PULAU PINANG.
Untuk Tetuan
:
TETUAN WLB PROPERTIES SDN.BHD
Kategori Projek
:
A - Projek Biasa
Jenis Pemajuan
:
A - Perumahan
Rancangan Tempatan (RT)
:
Tiada RT (Rancangan Tempatan)
No. Lot
:
LOT 8970, H.S.(D) 7984
Mukim
:
MUKIM 12
Bil
Tarikh Permohonan
Borang4 : Jenis Permohonan : Piagam
Tkh Lulus Jabatan Teknikal PBT
Status / Tkh Lulus 
Tempoh
18-Jan-2012
B4 (Pelan Sanitari) : 69 hari
22-Jan-12 
5 hari
Rekod
22-Jan-12 (4 hari)This project is listed as hill slope project 250ft above sea level.

The Planning Permission approval can last for how long? 1 year? 2 years?
Who approved the planning permission for this project?


No comments:

Post a Comment